Váš poptávkový seznam je momentálně prázdný

Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení

 

Typ SVE

Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení typu SVE jsou nabízeny v provedení pro použití v soustavě TN-C nebo TN-S. Svorkovnice je sestavena z řadových svorek a příslušenství značky CABUR (průchozí svorky CBC, zemnicí svorka TEC). Svorkovnice typu SVE jsou standardně osazeny pojistkovou svorkou SFR.4, pojistkovým spodkem E14 nebo E27. V případě zájmu o další jistící prvek lze tento přiobjednat. V nestandardním provedení jsou svorkovnice osazovány jističem, nebo pojistkovým odpojovačem. Všechny typy svorkovnic (standardní i nestandardní provedení) je možné osadit přepěťovou ochranou. Svorkovnice jsou umístěny na nosné liště DIN o délce 300 mm. Tuto lištu lze upnout do všech stožárů VO. Další technické informace jednotlivých svorek naleznete u konkrétního použitého typu v produktovém katalogu. Na stožárové svorkovnice je vydáno prohlášení o shodě na základě vydaných certifikátů na jednotlivé použité výrobky, které jsou zkoušeny dle: IEC 60947-7-1; IEC 60947-7-2; IEC 60947-7-3; IEC 60715; EN 60079-11. Krytí svorkovnic SVE je IP20. Svorkovnice je také možné sestavit z jiných typů řadových svorek (CBC.6, CBC.10), nebo dle přání zákazníka. Lze je dodat i s jiným jistícím prvkem, např. přepěťovou ochranou.

 

 

Typ SVU

Univerzální stožárové svorkovnice SVU se vyznačují mimořádnou kompaktností a tuhostí. Výrazně menší velikost oproti standardním typům, maximální připojitelnost až 35 mm2, dokonalejší přístup k boční montáži vodičů a rozdělovací svorky bez dodatečných propojek, činí z těchto svorkovnic vynikající řešení v prostorách s omezením montáže a všude tam, kde je požadováno komfortní nové řešení. Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení typu SVU jsou nabízeny v provedení pro použití v soustavě TN-C nebo TN-S. Svorkovnice je sestavena z univerzálních svorek OTL (průchozí jednoduché a dvojité svorky), a z řadových svorek a příslušenství značky CABUR (zemnicí svorka TEC a pojistková svorka SFR). Svorkovnice typu SVE jsou standardně osazeny pojistkovou svorkou SFR.4, pojistkovým spodkem E14 nebo E27. V případě zájmu o další jistící prvek lze tento doobjednat. V nestandardním provedení jsou svorkovnice osazovány jističem, nebo pojistkovým odpojovačem. Všechny typy svorkovnic (standardní i nestandardní provedení) je možné osadit přepěťovou ochranou. Svorkovnice jsou umístěny na nosné liště DIN o délce 300 mm. Tuto lištu lze upnout do všech stožárů VO. Další technické informace jednotlivých svorek naleznete u konkrétního použitého typu v produktovém katalogu. Na stožárové svorkovnice je vydáno prohlášení o shodě na základě v ydaných certifikátů na jednotliv é použité v ýrobky, které jsou zkoušeny dle: IEC 60947-7-1; IEC 60947-7-2; IEC 60947-7-3; IEC 60715; EN 60079-11; EN 61238-1:2003. Krytí svorkovnic SVU je IP20. Svorkovnice lze dodat také s jiným jistícím prvkem, např. přepěťovou ochranou.

 

Typ SR

Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení SR jsou určeny pro ocelové bezpaticové a paticové stožáry. Výhoda svorkovnic SR spočívá v jejich univerzálnosti (univerzální držák svorkovnice, snadné osazení pojistek, univerzální příložky z nerezové oceli pro hliníkové a měděné kabely) a dále ve zvětšení povrchových cest mezi fázovými a nulovým vodičem prostřednictvím drážek na izolačním tělese svorkovnice, čímž je snížena možnost elektrického průrazu. Standardní provedení hlavních svorek všech tří řad rozvodnic umožňuje připojení dvou

vodičů průřezu max. 4 x 35 mm2, (příp. 5 x 25 mm2). Svorkovnice SR jsou standardně vyráběny v elektrickém krytí IP00. Použitím krytu tělesa svorkovnice (kryt KS8) a doplňkového krytu pojistek (kryt KP) je zajištěno krytí IP20, čímž jsou splněny podmínky normy ČSN 332000. Po instalaci ve stožáru VO mají svorky SR elektrické krytí IP40.

 

Katalog stožárových svorkovnic