Váš poptávkový seznam je momentálně prázdný

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Morek převzala povinnost chránit soukromí všech svých zákazníků. Proto jsme připravili tyto zásady ochrany osobních údajů, které upravují shromažďování, používání, zveřejňování a přenášení zákaznických dat. Nakládání s daty, které zveřejní zákazník na našich internetových stránkách jsou v souladu se všemi příslušnými postupy a příslušnými právními předpisy Evropské unie a zákony České republiky. Věnujte prosím chvilku a přečtěte si zásady, které uplatňujeme v oblasti ochrany osobních údajů.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobními údaji se rozumí jakékoli údaje, které s Vámi jako jednotlivci mohou být přímo nebo nepřímo spojeny. Data jsou shromažďovány a zpracovávány společností Morek za účelem plnění smluv uzavřených se zákazníky, jejich kontaktování a plnění zákonných povinností.

Osobní údaje našich zákazníků mohou být shromážděny následujícími způsoby:

• pokud nám na našich webových stránkách poskytnete své kontaktní údaje (včetně vašeho jména, osobního identifikačního kódu, poštovní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy atd.)

• pokud používáte naše webové stránky, data jsou shromažďována prostřednictvím Vašeho účtu, nebo prostřednictvím cookies

• pokud na naší webové stránce podáte žádost o cenovou nabídku a uložíte své osobní kontaktní údaje nebo nákupní preference (V některých částech webu Vás může Morek požádat o dobrovolné poskytnutí Vašich osobních údajů. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat Vaše jméno, adresu, poštovní směrovací číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo a další údaje).

Shromažďování dalších údajů

Shromažďujeme také neosobní údaje, tj. údaje, které nelze přímo spojit s konkrétním jednotlivcem (pohlaví, věk, preferovaný jazyk na webové stránce Morek, místo).

Společnost Morek může shromažďovat údaje o tom, jak zákazníci pracují s našimi webovými stránkami. Tyto informace jsou kombinovány a používány ke zlepšení využití webových stránek zákazníky. Data jsou použita pro získání informací o tom, které části webu, produkty a služby přitahují největší zájem návštěvníků. V těchto zásadách ochrany osobních údajů se takové kombinované údaje považují za neosobní údaje.

Použití a uložení shromážděných osobních údajů

Jakékoli osobní údaje lze použít pro marketingové účely, ale pouze se souhlasem uživatele. Zákazníci, kteří si později přejí odhlásit z našeho mailing listu, nebo nechtějí získávat informace o produktech, které by je mohly zajímat, se mohou kdykoli odhlásit z mailing listů.

Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme taktéž k dodání zboží a ke splnění povinností, které jsme vůči zákazníkovi převzali.

Pokud zákazník souhlasí s podmínkami zásad ochrany osobních údajů dává tím také společnosti Morek souhlas s automatizovaným zpracováním svých údajů. Zákazník může kdykoli svůj souhlas odvolat zasláním žádosti.

Aby byl zajištěn lepší zákaznický servis, může společnost Morek sdělovat informace o jednotlivých uživatelích třetí straně, která poskytuje služby společnosti Morek a je smluvně vázána mlčenlivostí o veškerých sdílených informacích. Takovou třetí stranou může být například náš partner, jehož povinností je dodávat zboží, které je zobrazeno na našich webových stránkách, nebo poskytovatel služeb CRM.

Data, která musí společnost Morek ukládat podle zákona (např. účetní data), jsou ukládána v souladu s ustanovením zákona.

Úpravy osobních údajů

Zákazníci mohou kontaktovat zástupce společnosti Morek a požádat jej o nahlédnutí, provedení změny či doplnění svých osobních údajů které společnost Morek shromažďuje za účelem identifikace a komunikace se zákazníky.

Bezpečnost osobních údajů

Společnost Morek používá veškerá bezpečnostní opatření (včetně administrativních, technických a fyzických opatření) k ochraně osobních údajů zákazníků. Přístup k osobním údajům za účelem provedení změn a jejich zpracování mají pouze oprávněné osoby.

Pokud máte podezření, že se s Vašimi osobními údaji zachází v rozporu s tím, co je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo existuje-li jakékoli riziko, že by Vaše údaje unikly neoprávněným stranám, neprodleně nás o tom informujte. Je to jediný způsob, který nám umožňuje minimalizovat případné škody.

Zákazníci mají právo požadovat ukončení zpracovávání svých dat. Mohou se kdykoliv zeptat jakým způsobem jsou jejich osobní data shromažďována a používána. Mají právo požadovat, aby jim nebo třetí straně byla předána jejich osobní data. Aby se předešlo zneužití údajů a práv zákazníků, lze takové žádosti podat pouze ve formátu, který umožňuje identifikovat osobu, která žádost podala (podepsaná digitálně nebo osobně v kanceláři společnosti). Společnost Morek má právo na tuto žádost odpovědět do 30 dnů.

Žádost o ukončení zpracování dat je považována za žádost o ukončení vztahu se zákazníkem.

Bezpečnost

Jakékoli osobní údaje, které poskytnete při návštěvě webu Morek, jsou považovány za důvěrné.

Podmínky a změny zásad ochrany osobních údajů

Používáním naší webové stránky potvrzujete, že jste si přečetli tyto zásady a podmínky a že s nimi souhlasíte. V případě nutnosti si společnost Morek vyhrazuje právo na změnu obecných podmínek těchto zásad ochrany osobních údajů, musí však změny oznámit všem svým zákazníkům.