Váš poptávkový seznam je momentálně prázdný

Průchodové desky

 

Plastem nebo kovem vyztužené průchodové desky

Průchodové desky jsou kovem nebo plastem vyztužené desky určené k průchodu kabelů nízkého napětí, ale také různých druhů potrubí. Výrobky zapadají přesně do standardních výřezů typu B nebo C (FL 13 nebo FL 21). Při užití těchto průchodových desek již není potřeba použít žádné další samostatné průchodky nebo těsnění. Jejich použití je proto snadné a poskytuje řadu výhod kompaktní instalační jednotky.

Průchodové desky jsou vyrobeny z různých typů polymerů. Všechny tyto polymery jsou v souladu s nařízením RoHS (o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních) a jsou vysoce odolné vůči vlivům počasí, UV záření a ozonu. Je také zaručena základní odolnost vůči chemikáliím a částečně i ochrana vůči stříkajícímu oleji.

Vyhovující z hlediska požadavků na EMC a olejivzdornost, hořlavost materiálu stupně V-0 dle UL 94, k dispozici jsou modely bez obsahu halogenů.

Teplotní rozsah použití průchodových desek činí -40 °C až +100 °C a jsou určeny pro vnitřní i venkovním prostředí.

 

Hodnocení hořlavosti materiálu dle UL 94, stupeň V-0 (vertikální test hořlavosti)

Hodnoticí kritéria94 V-094 V-194 V-2
Celková doba hoření každého vzorku ≤ 10 s ≤ 30 s ≤ 30 s
Celková doba hoření celé sady 5 vzorků ≤ 50 s ≤ 250 s ≤ 250 s
Doba hoření a bezplamenného hoření každého vzorku po 2. aplikaci plamene ≤ 30 s ≤ 60 s ≤ 60 s
Vznícení bavlny při odkapávání z hořícího vzorku Ne Ne Ano