Váš poptávkový seznam je momentálně prázdný

Distribuční bloky OJL

 

Distribuční bloky OJL

Distribuční bloky OJL jsou určeny k rozbočení vodičů jednoho většího průřezu do několika vodičů menšího průřezu. Tyto bloky nabízíme v šesti standardních provedeních o jmenovitém připojovacím průřezu 16 mm² Al/Cu (6 výstupů pro měděný vodič), 35 mm² Al/Cu (6 výstupů pro měděný vodič), 70 mm², Al/Cu (6 výstupů pro měděný vodič), 120 mm², Al/Cu (11 výstupů pro měděný vodič) a 240 mm², Al/Cu (7 výstupů pro měděný vodič). Provedení AF a AFS jsou určena pro připojení (vstup) sběrnicové lišty 10 x 25 mm nebo několika lišt 1 x 25 mm.

Utažení šroubů se provádí šestihranným klíčem (inbusem). Bloky je možné instalovat na standardní lištu DIN, nebo je lze připevnit pomocí šroubů na rovnou pevnou podkladovou plochu. Maximální provozní teplota je 80 °C. U provedení AS a AFS je možno kryt zaplombovat. Stupeň krytí u všech typových provedení je IP 20.

 

Certifikace a bezpečnost produktů

Distribuční bloky OJL jsou testovány a certifikovány podle těchto norem:
EN 60947-7-1:2009 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 7-1: Pomocná zařízení – Svorkovnice pro měděné vodiče
EN 61238-1:2003 Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovitá napětí do 30 kV (Um = 36 kV) – Část 1: Zkušební metody a požadavky
Všechny svorky používané uvnitř rozvaděčů nebo podobných zařízení musí tyto požadavky splňovat.

 

V souladu s normou EN 61238-1:2003 pro měděné a hliníkové kabely jsou rozděleny do dvou tříd.

Třída A (prováděny testy oteplení a zkratové odolnosti) – tyto svorky jsou určeny pro distribuci elektřiny nebo pro průmyslové sítě, kde mohou být vystaveny zkratům relativně vysoké intenzity a trvání. Konektory třídy A jsou proto vhodné pro většinu aplikací. Třída B (prováděny pouze testy zahřívání, zkratová odolnost nebyla testována) – tyto svorky jsou vhodné pro sítě, u nichž dochází k rychlé eliminaci přetížení nebo zkratů pomocí nainstalovaných ochranných zařízení, např. rychločinných pojistek.

Distribuční bloky OJL splňují požadavky třídy A, jsou testovány a certifikovány.

Při výběru bezpečné a spolehlivé svorky se vždy ujistěte, že svorka nese označení třídy A a CE a rovněž symbol certifikačního institutu, například označení FI.