Koszyk jest pusty

Polityka prywatności

Firma MOREK zobowiązała się do ochrony prywatności swoich klientów i użytkowników. Dlatego przygotowaliśmy te zasady Polityki prywatności, które regulują gromadzenie, wykorzystanie, ujawnianie, przesyłanie i przechowywanie danych klientów. Nasze operacje w Internecie są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi praktykami, a także odpowiednimi przepisami UE i przepisami prawa Republiki Estońskiej. Poświęć chwilę i zapoznaj się z zasadami, które stosujemy do prywatności.

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z Tobą jako osobą fizyczną, które są gromadzone i przetwarzane przez MOREK w celu realizacji umów zawartych z klientami, kontaktu z nimi i wykonywania obowiązków zgodnie z prawem. Dane osobowe lojalnych klientów można gromadzić na jeden z następujących sposobów:

• gdy podasz nam swoje dane kontaktowe (w tym imię i nazwisko, osobisty kod identyfikacyjny, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail itp.) Na naszej stronie internetowej lub w inny sposób;

• podczas korzystania z naszej witryny dane są gromadzone za pośrednictwem konta lub plików cookie;

• kiedy składasz zapytanie o wycenę na naszej stronie internetowej i przechowujesz swoje osobiste dane kontaktowe lub preferencje zakupowe (w niektórych sekcjach strony internetowej MOREK może poprosić cię o dobrowolne podanie twoich danych osobowych i danych osobowych. Takie dane osobowe mogą obejmować twoje imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i inne dane).

Zbieranie innych danych

Gromadzimy również dane nieosobowe, tj. dane, które nie mogą być bezpośrednio powiązane z konkretną osobą (płeć, wiek, preferencje językowe, lokalizacja). Możemy również gromadzić dane o charakterze ogólnym na temat interakcji naszych klientów z naszą witryną. Dane te są łączone i wykorzystywane w celu dostarczania klientom bardziej przydatnych dla nich informacji oraz w celu uzyskania informacji o tym, które części witryny, produkty i usługi cieszą się największym zainteresowaniem. W niniejszej Polityce prywatności takie połączone dane są traktowane jako dane niespersonalizowane.

Wykorzystywanie i przechowywanie zebranych danych osobowych

Możemy wykorzystywać wszelkie dane osobowe w celach marketingowych tylko za zgodą użytkownika. Klienci, którzy później chcą zrezygnować z naszej listy mailingowej newslettera lub nie chcą otrzymywać informacji o produktach, które mogą ich zainteresować, mogą w każdej chwili zrezygnować z listy mailingowej. Używamy również danych osobowych, które gromadzimy, w celu dostarczenia towarów i wypełnienia zobowiązań, które moglibyśmy przyjąć wobec klienta. Akceptując warunki Polityki prywatności, klient wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie danych przez MOREK. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając do nas zapytanie w formacie powtarzalnym na piśmie. Takie wnioski i zgody nie mają mocy wstecznej. Aby zapewnić lepszą obsługę klienta, MOREK może ujawniać informacje o poszczególnych użytkownikach stronie trzeciej, która świadczy usługi na rzecz MOREK i jest zobowiązana umową do zachowania poufności wszelkich udostępnianych informacji. Taką stroną trzecią może być na przykład nasz partner, którego obowiązkiem jest dostarczanie towarów wyświetlanych na naszej stronie internetowej lub dostawca usług CRM. Dane, które MOREK musi przechowywać zgodnie z prawem (np. dane księgowe) są przechowywane przez MOREK zgodnie z przepisami prawa.

Zmiany danych osobowych

Klienci mogą poprosić o wgląd, zmianę i uzupełnienie swoich danych osobowych zebranych w celu identyfikacji i komunikacji z nimi, kontaktując się z przedstawicielem MOREK.

Bezpieczeństwo danych osobowych

MOREK podejmuje wszelkie środki ostrożności (w tym środki administracyjne, techniczne i fizyczne) w celu ochrony danych osobowych klientów. Tylko upoważnione osoby mają dostęp do danych osobowych w celu dokonywania zmian i ich przetwarzania. Jeśli podejrzewasz, że Twoje dane osobowe są traktowane niezgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności lub istnieje ryzyko, że Twoje dane wyciekły do nieupoważnionych osób, niezwłocznie nas o tym powiadom. To jedyny sposób, który pozwala nam zminimalizować wszelkie potencjalne szkody. Klienci mają prawo żądać zakończenia przetwarzania swoich danych, zapytać o sposób wykorzystania ich danych, zażądać przesłania ich danych w powszechnie używanym formacie do siebie lub do strony trzeciej. Aby uniknąć niewłaściwego wykorzystania danych i praw klienta, takie żądania można składać wyłącznie w formacie umożliwiającym identyfikację osoby składającej to żądanie (podpisanej cyfrowo lub osobiście w biurze firmy). Mamy prawo odpowiedzieć na takie żądania w ciągu 30 dni. Uważamy żądanie zakończenia przetwarzania danych za żądanie zakończenia relacji z klientem.

Bezpieczeństwo

Wszelkie dane osobowe, które podajesz podczas odwiedzania strony internetowej MOREK, są uważane za informacje poufne.

Warunki i zmiany Polityki prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi zasadami, warunkami i zgadzasz się z nimi. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ogólnych warunków niniejszej Polityki prywatności, jeśli to konieczne, poprzez powiadomienie wszystkich lojalnych klientów.