Pieprasījums ir tukšs

Privātuma politika

Morek Grupa ir uzņēmusi pienākumu aizsargāt savu klientu un lietotāju privātumu. Tāpēc mēs esam sagatavojuši šos privātuma politikas principus, kas reglamentē klientu datu vākšanu, izmantošanu, izpaušanu, pārsūtīšanu un glabāšanu. Mūsu darbība internetā atbilst vispārpieņemtai praksei, kā arī attiecīgajiem ES tiesību aktiem un Igaunijas Republikas likumiem. Lūdzu, veltiet laiku un pārskatiet principus, kurus mēs piemērojam privātumam. 

Personas datu vākšana un izmantošana

Personas dati ir visi dati, kurus var tieši vai netieši saistīt ar jums kā indivīdu un kurus apkopo un apstrādā Morek Grupa, lai izpildītu līgumus, kas noslēgti ar klientiem, sazinātos ar viņiem un izpildītu saistības saskaņā ar likumu.

Pastāvīgo klientu personas datus var apkopot kādā no šiem veidiem:

• kad jūs mūsu vietnē vai citā veidā sniedzat mums savu kontaktinformāciju (ieskaitot vārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi utt.);

• kad jūs izmantojat mūsu vietni, dati tiek apkopoti caur jūsu kontu vai caur sīkdatnēm;

• kad jūs mūsu vietnē iesniedzat cenu pieprasījumu un saglabājat savu personisko kontaktinformāciju vai preči iegādes priekšnosacījumus (dažās vietnes sadaļās Morek var lūgt jūs brīvprātīgi sniegt savus personiskos datus un personisko informāciju. Šādi personas dati var ietvert jūsu vārdu, adresi, pasta indeksu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citi datus).

Citu datu vākšana

Mēs vācam arī nepersoniskus datus, t.i., datus, kurus nevar tieši saistīt ar konkrētu indivīdu (dzimums, vecums, valodas izvēle, atrašanās vieta).

Mēs varam arī apkopot vispārēja rakstura datus par to, kā mūsu klienti mijiedarbojas ar mūsu vietni. Šie dati tiek apvienoti un izmantoti, lai klientiem sniegtu viņiem noderīgāku informāciju un uzzinātu, kuras vietnes daļas, produkti un pakalpojumi piesaista vislielāko interesi. Šajā privātuma politikā šādi apvienotie dati tiek uzskatīti par nepersonalizētiem datiem.

Savākto personas datu izmantošana un glabāšana

Jebkurus personas datus mēs mārketinga nolūkos varam izmantot tikai pēc lietotāja piekrišanas. Klienti, kuri vēlāk vēlas atteikties no mūsu jaunumu biļetenu saņemšanas vai nevēlas iegūt informāciju par produktiem, kas viņus varētu interesēt, jebkurā laikā var atteikties no jaunumu biļetenu saņemšanas. 

Mēs arī izmantojam apkopotos personas datus, lai piegādātu preces un izpildītu saistības, kuras mēs esam uzņēmušies pret klientu.

Piekrītot privātuma politikas noteikumiem un nosacījumiem, klients dod Morek Grupai piekrišanu viņu datu automatizētai apstrādei. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, nosūtot mums pieprasījumu rakstiskā formātā. Šādiem pieprasījumiem un piekrišanām nav atpakaļejoša spēka.

Lai nodrošinātu labāku klientu apkalpošanu, Morek Grupa var atklāt informāciju par atsevišķiem lietotājiem trešajai pusei, kas sniedz pakalpojumus Morek Grupai un kurai saskaņā ar līgumu ir pienākums visu dalīto informāciju saglabāt konfidenciālu. Šāda trešā puse var būt, piemēram, mūsu partneris, kura pienākums ir piegādāt preces, kuras tiek parādītas mūsu vietnē, vai CRM pakalpojumu sniedzējs.

Dati, kas Morek jāuzglabā saskaņā ar likumu (piemēram, grāmatvedības dati), tiek glabāti Morek saskaņā ar likuma noteikumiem. 

Personas datu izmaiņas

Klienti var lūgt redzēt, mainīt un papildināt savus personas datus, kas savākti identificēšanai un saziņai ar viņiem, sazinoties ar Morek Grupas pārstāvi.

Personas datu drošība 

Morek Grupa veic visus piesardzības pasākumus (ieskaitot administratīvos, tehniskos un fiziskos pasākumus), lai aizsargātu klientu personas datus. Tikai pilnvarotām personām ir piekļuve personas datiem, lai veiktu izmaiņas un apstrādātu tos. 

Ja jums ir aizdomas, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti pretēji šajā privātuma politikā aprakstītajam, vai ja pastāv kāds risks, ka jūsu dati ir noplūduši nepilnvarotām personām, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs. Tas ir vienīgais veids, kas ļauj mums līdz minimumam samazināt iespējamos zaudējumus.

Klientiem ir tiesības pieprasīt izbeigt viņu datu apstrādi, jautāt kā tiek izmantoti viņu dati, pieprasīt, lai viņu dati tiktu pārsūtīti parasti izmantotajā formātā pašiem vai trešajām personām. Lai izvairītos no klientu datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, šādus pieprasījumus var iesniegt tikai tādā formātā, kas ļauj identificēt personu, kas iesniedz šo pieprasījumu (parakstīts digitāli vai personīgi uzņēmuma birojā). Mums ir tiesības atbildēt uz šādiem pieprasījumiem 30 dienu laikā.

Pieprasījumu pārtraukt datu apstrādi mēs uzskatām par pieprasījumu izbeigt attiecības ar klientu. 

Drošība

Visi personas dati, kurus jūs sniedzat, apmeklējot Morek vietni, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju.

Privātuma politikas nosacījumi un grozījumi

Izmantojot mūsu vietni, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis šos principus, noteikumus un nosacījumus, un piekrītat tiem. Mēs paturam tiesības vajadzības gadījumā grozīt šīs privātuma politikas vispārīgos noteikumus un nosacījumus, paziņojot par tiem visiem pastāvīgajiem klientiem, taču mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mūsu privātuma politika tiek pastāvīgi atjaunināta un pieejama jums mūsu vietnē.

Par klientu personas datu apstrādi atbildīgs ir Morek IT OÜ. Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par privātuma politiku vai datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu morek@morek.ee.

Lai aizsargātu savus personas datus, jūs vienmēr varat sazināties ar Datu aizsardzības inspekciju vai tiesu. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, ar kuru var sazināties pēc padoma vai palīdzības jautājumos, kas saistīti ar personas datu aizsardzību.